Praktijkvoorbeelden

Verbetering van de esthetiek met behulp van composiet

In deze twee cases werden de oude en verkleurde composietvullingen in de voortanden vervangen voor nieuwe vullingen.

De vullingen werden opgebouwd uit meerdere lagen composiet om de tandstructuur zoveel mogelijk te benaderen. Tevens werden er glazuureffecten aangebracht. Daarna werden de vullingen zorgvuldig vormgegeven en gepolijst.

Voor Na
Voor Na

 

Orthodontische behandelingen

In deze casus werd de beet verbeterd en werden de tanden rechtgezet.

Voor Na

In deze casus werd alleen de esthetiek van de boventanden verbeterd.

Voor Na

 

Gecombineerde orthodontische en esthetische behandeling

In deze casus werd met behulp van orthodontie de beet verbeterd en werden de voortanden rechtgezet.
Daarna werden de vullingen in de kleine voortanden vernieuwd, waarbij ook de vorm met behulp van composiet werd aangepast.

Voor Na