Tandarts Nota

Rechtstreeks naar de zorgverzekeraar of zelf betalen?

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Famed voor het versturen en innen van onze rekeningen. Na behandeling wordt de factuur overgedragen aan Famed. Famed declareert de betreffende nota bij de zorgverzekeraar. Als u niet (volledig) verzekerd bent voor de behandeling stuurt Famed u een (rest)nota. Deze nota dient u aan Famed te voldoen.

Indien u geen aanvullende tandartsverzekering heeft, zal de behandeling bij de tandarts niet vergoedt worden door de zorgverzekeraar. In dat geval ontvangt u via Famed een nota van het volledige bedrag van de betreffende behandeling.

U kunt er uiteraard ook voor kiezen de nota direct na afloop van de behandeling per pin te voldoen. U kunt dan eventueel naderhand zelf de nota indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Wijzigingen met betrekking tot Famed

Famed is recent samengegaan met/ overgenomen door Infomedics. Onze nota’s worden daarom voortaan door Infomedics verstuurd; digitaal of per post zoals u ook van Famed gewend was.

De merknaam Famed en het bijbehorende logo zal verdwijnen en de Infomedics nota’s zullen er anders uitzien dan de Famed nota’s.

 

Informatie van Infomedics

U ontvangt vanaf heden uw rekening van Infomedics

Infomedics verstuurt papieren nota’s in een lichtroze envelop.

Indien u de nota’s digitaal ontvangt, verzoeken wij u ook uw email en spam-box in de gaten te houden.

 

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:
  • Status van uw betaling controleren
    Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
  • Betalingsregeling treffen
Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
  • Veelgestelde vragen bekijken
Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.
Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).
Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.